Gemmes
En aquest apartat volem fer un recull de les gemmes més habituals i les seves
característiques més bàsiques.

Les agrupem separades entre” transparents /translúcides” i “ opaques”, i afegint
un tercer grup que anomenem “orgàniques”, amb aquells materials que utilitzem
en joieria que no provenen dels minerals. 

Fem una breu descripció de cadascuna amb els diferents colors i tonalitats que
poden presentar, la seva duresa d’acord amb l’escala Mosh, la sensibilitat que            poden tenir davant dels àcids i també sobre la resistència a la temperatura,
els països amb els jaciments més importants, i els materials amb què per la seva       similitud es poden confondre.