Translúcides  Opaques


Ambre

Color:  de groc a marró fosc, taronja, vermellós.
Duresa: 2 – 2,5 escala Mosh
Sensibilitats: és atacat per àcids, dissolvents, èters, alcohol (també 
pels perfums),  clor. Crema a temperatures baixes emeten una olor 
característica.
Jaciments: és una resina fòssil que es troba a França, Lituània, 
Polònia, Alemanya, Letònia, Rússia, Mèxic, República Dominicana,
Nicaragua, Colòmbia.
Es pot confondre amb:  varietats de calcedònia,  imitacions en 
plàstic,  quars citrí.


Atzabeja

Color: marró molt fosc a negre.
Duresa: 2,5 – 4 escala Mosh
Sensibilitats: els àcids li poden treure la brillantor de la superfície. 
És fràgil davant fortes temperatures i si crema desprèn olor 
similar al carbó.
Jaciments: és un fòssil d’origen vegetal , és conegut per la seva 
qualitat i el treball dels seus artesans el que es troba al Principat 
d’Astúries, altres zones les trobem a  França, Alemanya,  Turquia, 
Estats Units (Nou Mèxic, Dakota del sud, Colorado), Veneçuela.
Es pot confondre amb: imitacions en plàstic, coral negre, altres 
minerals negres opacs poc usuals.


Carei

Color: marró i groc clapejat.
Duresa:  2,5 escala Mosh
Sensibilitats: és atacat per l’àcid nítric. Fràgil davant de 
temperatures altes, s’estova amb aigua bullent. Si crema produeix
una olor característica.
Jaciments: el seu origen és la closca de la tortuga carei. Des de 
l'any 1973, el comerç mundial de carei va ser prohibit per la 
Convenció de Comerç internacional d’Espècies en perill.
Es pot confondre amb: imitacions en plàstic.


Corall

Color: de rosa clar a  vermell  fosc, taronja,  blanc,  crema, negre.
Duresa:  3,5 – 4 escala Mosch
Sensibilitats: és atacat pels àcids, ennegreix sota la flama.
Jaciments: és d’origen animal, el que normalment s'anomena
"corall" són les restes calcàries de l'animal. Es troba principalment 
en mars càlides d’Oceania i en el Carib, també en el Mediterrani.
Es pot confondre amb: imitacions en diversos materials.


Ivori

Color: de blanc a groguenc.
Duresa: 2,25 – 2,75 escala Mosh
Sensibilitats:  és atacat per àcid nítric i fosfòric. Grogueja amb el 
temps i pot perdre brillantor amb contacte amb alcohols o 
perfums. 
Jaciments: el seu origen són els ullals dels elefants. En alguns 
països el seu comerç està prohibit encara que les massacres 
d’animals continuen. 
Es pot confondre amb: os, corall blanc, imitacions en plàstic,  o 
amb ivori procedent d'hipopòtam, morsa, balena, lleó marí o del senglar.


Nacre

Color: pràcticament qualsevol color, però en general blanc, gris, 
marró, groc, taronja , rosa.
Duresa: 3,5 escala Mosh
Sensibilitats: és atacat pels àcids, ennegreix amb la flama.
Jaciments: forma la capa interna de la closca de molts mol•luscs.
Es pot confondre amb:  imitacions en plàstics.


Perla

Color: pràcticament qualsevol color, però en general en tons 
crema, blanc, gris, negre, groc, rosa, verd o blau. 
Duresa:  2,5 -4,5 escala Mosh
Sensibilitats: és atacat per tots els àcids, també per la suor, els  
perfums o la laca de cabell. Amb calor moderada es pot causar 
fractura, amb alta temperatura es pot cremar.
Jaciments:  són esferes fetes de nacre produïdes dins del cos tou 
dels mol•luscs, especialment en els bivalves, al voltant de partícules 
estranyes que ingressen al cos de l'animal.  
Es pot confondre amb:  imitacions en materials plàstics.