Ajustar  |  Reparar  |  Tallar
 
A l'hora de lapidar continuo fidel al sistema d'origen francés en que vaig aprendre l'ofici,
en les diferents pàgines podeu veure alguns exemples del resultat del meu treball.